Regulamin sklepu

DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Termin na realizację zamówienia w Sklepie, jest przybliżonym czasem przygotowania Klientowi Towarów do wysyłki i wynosi do 7 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu podczas kontaktu z Klientem.
 2. Sklep dostarcza Towary pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Z zastrzeżeniem ust. 5 przewidywany czas dostawy to 7 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia Towaru nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych i 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta może zostać opóźnione przez Sklep do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny.
 3. Wszystkie przesyłki zawierające zamówione Towary realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczoną przesyłką kurierską.

Natomiast na terenie Unii Europejskiej ubezpieczoną przesyłką pocztową.

 1. Do każdego przesyłanego Towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub rachunek), oraz druk wymiany/zwrotu Towaru.

GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Karen Paul zapewnia, że Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Karen Paul jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.
 3. Karen Paul podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może podlegać reklamacji z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych przepisami prawa. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Karen Paul ul. Olsztyńska 2, 11-130 Orneta z dopiskiem „Reklamacja’’. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Karen Paul wyśle do Klienta Towar pełnowartościowy (naprawiony lub wymieniony na nowy), a w przypadku, gdy wymiana na Towar nowy będzie niemożliwa (np. w sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych), Sklep zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sklep Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towarów podczas transportu Klient sporządza w obecności kuriera protokół szkody.
 7. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru i zwrócić Towar w najszybszym możliwym terminie.  W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży, a następnie przesłać Towar wraz z opakowaniem na adres Sklepu na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych Towarów. Zwrot środków pieniężnych przez Sklep nastąpi niezwłocznie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru. Za zgodą lub na żądanie Klienta zwrot płatności może nastąpić na rachunek bankowy podane przez Klienta.